ระบบดาวน์โหลดทำเนียบบัณฑิตกรณีบัณฑิตไม่สามารถดาวน์โหลดทำเนียบบัณฑิตได้
กรุณาตรวจสอบรหัสนักศึกษา และหมายเลขบัตรประชาชน 8 หลักสุดท้าย
ของท่านอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่

หากยังพบปัญหาโปรดติดต่อ BU ONE STOP SERVICE
LINE @bu1stop02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 - 16.45 น.